Optimalisert strømkapasitet 

Med fulldynamisk lastbalansering delegeres tilgjengelig strøm til lading når strømforbruket ellers er lavt i hjemmet. DEFA Balancer er et supplement til DEFA Power og monteres i sikringsskapet og overvåker strømforbruket, slik at du sikrer optimal utnyttelse. 

Med DEFA Balancer, montert direkte i ditt sikringsskap, får du en unik mulighet til å overvåke og styre strømforbruket for din elbil, og dermed sørge for en mest mulig effektiv og økonomisk ladeopplevelse. DEFA Balancer er utstyrt med avansert teknologi som gir deg full kontroll over din elbil-lading. Den overvåker og balanserer strømforbruket i sanntid, slik at du kan lade din elbil når strømmen er mest kostnadseffektiv. Dette betyr at du kan dra nytte av gunstige strømpriser, for eksempel om natten når strømmen er rimeligere.

Sikker og miljøvennlig lading

Sikkerheten til både deg og din elbil er alltid i fokus med DEFA Balancer. Den er utstyrt med avanserte beskyttelsesfunksjoner og er konstruert for å tåle nordiske forhold. Med DEFA Balancer kan du lade din elbil med full trygghet. DEFA Balancer gir deg muligheten til å lade din elbil med ren energi fra fornybare kilder, slik at du kan redusere ditt klimaavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om DEFA Balancer og hvordan den kan tilpasses dine ladebehov. Velg en smartere og mer kostnadseffektiv måte å lade din elbil på med DEFA Balancer.