Bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved at større bedrifter skal gjøre nødvendige aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre redegjørelse for sitt arbeid og iverksatte tiltak.

 

Redegjørelse

Generell beskrivelse

Organisering

Morselskapet Automobil Holding AS er lokalisert i Asker. Gjennom heleide og deleide datterselskaper har selskapet bilforhandlervirksomhet i følgende kommuner: Asker, Ullensaker, Skien, Kongsberg, Nore og Uvdal, Tønsberg, Bø i Telemark, Fredrikstad, Moss, Larvik, Arendal, Kristiansand, Bergen, Førde, Ski, Hamar, Elverum, Kongsvinger, Oslo, Drammen, Hønefoss, Skedsmo, Øvre Eiker, Sarpsborg og Gjøvik.

Virksomheten er i det videre benevnt Mobile.

Driftsområde

Mobile er en tradisjonell bilforhandlervirksomhet som i hovedsak tilbyr salg og reparasjon av nye og brukte biler. Mobile representerer i alt 20 forskjellige nybilmerker.

Retningslinjer og rutiner

Mobile har igjennom flere år bygget en kultur hvor alle ansatte og alle som er i kontakt med virksomheten behandles med respekt og likeverd. Interne retningslinjer sikrer anstendige arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettigheter for egne ansatte.

Hovedomfanget av Mobile sin virksomhet er basert på samarbeid med større leverandører som alle er underlagt åpenhetsloven. I arbeidet med å sikre rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, er de ulike leverandørenes aktsomhetsvurderinger lagt til grunn.

 

Negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser

Uten at det ble avdekket som en konsekvens av arbeidet med aktsomhetsvurderinger, kan det nevnes at overtidsbelastning som følge av høyt sykefravær relatert til corona var en utfordring internt under pandemien.

En fullstendig kartlegging av negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser som følge av samarbeidet med eksterne leverandører vil være svært krevende eller nær sagt umulig. Organisasjonen Swedwatch har på vegne av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) utarbeidet en risikovurdering for biler og andre kjøretøy. Denne utredningen viser til at kjøretøy er satt sammen av tusenvis av komponenter, hentet fra hele verden. Produksjonen av komponentene settes vanligvis ut til underleverandører som igjen kan ha tusenvis av underleverandører i sine leverandørkjeder. Vurderingen trekker frem at risiko forbundet med brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er mest fremtredende i produksjon av komponenter og utvinning av råvarer som metaller og gummi.

 

Tiltak

Foruten avtalene som er inngått med hver enkelt bilimportør om leveranser av bil, reservedeler etc. har Mobile etablert sentrale innkjøpsavtaler for bla.a. kjøp av arbeidsklær, avfallshåndtering, batteri, bilklargjøringsprodukter, bilglass, bilrekvisita, dekk, felger, IT-utstyr, olje, reservedeler, transporttjenester, verkstedmateriell, verkstedutstyr. Samtlige datterselskap i Mobile er forpliktet til å forholde seg til og å gjøre innkjøp via disse avtaleleverandørene. Avtalene er inngått med seriøse aktører som forholder seg til gjeldende bestemmelser i åpenhetsloven og som gjør nødvendige aktsomhetsvurderinger.