Overnevnte priser er ikke medregnet de nye avgiftene som trer i kraft etter nyttår. Alle elbiler levert etter 31.12.2022 vil etter det nye statsbudsjettet få tillagt vektavgift og 25 % merverdiavgift på den delen av kontraktsummen som overstiger 500 000 kroner.