1. Dagens elektriske varebiler har god rekkevidde

I dag har de fleste elektriske varebiler på markedet mellom 200-250 kilometer rekkevidde, målt etter WLTP-standard. Denne rekkevidden holder i to–tre dager for de aller fleste, og det er svært sjeldent noen kjører over dette i løpet av en dag. Det vil si at det vil nok holde å lade elbilen omtrent annenhver dag. 

Laster du bilen, trenger du som oftest ikke bekymre deg for at rekkevidden blir redusert. Det skal svært mye til, gjerne flere hundre kilo med last, før det påvirker kjørelengden, og da er det snakk om få prosenter. Dette er mye grunnet at elbiler har en strømsparende teknologi. Disse gjenvinner energi ved å regenerere strøm når du slipper gasspedalen. Flere teknologier i de elektriske varebilene sørger for optimal rekkevidde, slik som oppgraderte batterier, tilleggsvarmer og ECO-modus.

2. Elektriske varebiler har ofte gode kjøreegenskaper

Som håndverker eller transportør kjører du gjerne rundt med mye last. Da er det viktig og gunstig at arbeidsbilen kan sentrere tyngdepunktet så lavt som mulig. Elektriske varebiler har et lavt tyngdepunkt, hvilket gjør dem enkle å kjøre. Disse varebilene har i tillegg rask akselerasjon. De egner seg også til bykjøring med lavere hastigheter. Batteridrevne biler forbruker mindre energi jo saktere du kjører.

3. Elektriske varebiler har lave utgifter

Når du skal levere, transportere, og reise til og fra kunder, blir det en del småturer i løpet av en dag. Slik bruk i jobbsammenheng sliter på varebiler – mer enn vanlige personbiler. Det lønner seg å bruke elektrisk varebil da disse er vesentlig rimeligere å reparere og holde vedlike.

Lavere servicekostnader

Elbiler har dessuten en motor som er mindre komplisert enn forbrenningsmotoren i fossildrevne biler. Denne elektriske motoren har færre bevegelige deler, altså færre deler som kan gå i stykker. Det medfører lavere servicekostnader over bilens levetid.

Lette elvarebiler kan passere bompengeringen gratis

Når du bruker en varebil i jobben, passerer du gjerne bompengeringen flere ganger daglig. Lette elvarebiler inntil 3 500 kilo får faktisk opptil 100 prosent rabatt i bomstasjoner. Rabatten forutsetter at du har gyldig AutoPASS-avtale. Sjekk hvilke takster som gjelder i din kommune. Ved for eksempel Bomringen i Bergen og Fjellinjen i og rundt Oslo, passerer elvarebiler gratis. 

4. Enkel parkering og fremkomst med elektrisk varebil

Når du kjører på oppdrag i jobbsammenheng, trenger du ofte å sette fra deg bilen. Da er det greit å vite at du stort sett kan parkere gratis med elvarebil på de fleste kommunale parkeringsplasser.

Dessuten kommer du raskere frem med elektrisk bil ettersom du kan bruke kollektivfeltet. I dette feltet deler du veien med busser, drosjer og motorsykler. Slik blir veien inn til storbyene enklere og mer effektiv for deg som driver varetransport eller lignende. Bare husk å sjekke egne regler for deg som kjører elvarebil i kollektivfeltet i Oslo.

5. Elektriske biler har redusert energiforbruk

Elektriske biler har ingen direkte utslipp, og har derfor redusert energiforbruk i transportsektoren. Når man ser på elbilens påvirkning på miljøet, kan elbilen være mer klimavennlig enn fossildrevne biler (bensin- og dieselbiler) gjennom hele sitt livsløp. Dette reduserte miljøavtrykket gjelder elbiler som er produsert med batterier hvor fornybare energikilder er blitt tatt i bruk.


Vil du finne din neste elektriske varebil? Vi har varebiler som imøtekommer dine arbeidsbehov.