Her er ting du bør tenke på for å sikre en trygg tur.

1. Sjekk tilhengerens tilstand

Før du legger ut på veien, er det viktig å kontrollere at tilhengeren er i god stand. Sjekk dekkene for riktig lufttrykk og mønsterdybde, og sørg for at lys og bremser fungerer som de skal. Det er også en god idé å inspisere tilhengerens ramme og koblingsmekanisme for skader eller slitasje.

2. Kjenn til vektbegrensningene 

Det er avgjørende å være klar over hvor mye tilhengeren og lasten veier, samt bilens tillatte totalvekt. Overlast kan ikke bare føre til bøter, men også farlige situasjoner. Sjekk bilens vognkort for å finne ut hva den maksimale tillatte vekten er, og pass på at du ikke overskrider denne.

3. Fordel lasten riktig

For å ha god stabilitet på veien, må lasten fordeles jevnt på tilhengeren. Plasser de tyngste gjenstandene nærmest akselen, og sørg for at lasten ikke stikker for langt ut til sidene. En feilplassert last kan føre til at tilhengeren blir vanskelig å håndtere, og kan i verste fall forårsake at den velter.

4. Sikker festing av tilhengerlasten

For å forhindre problemer med bilens elektroniske systemer og unngå mulig skade på andre deler av bilen, er det viktig at tilhengerfestet installeres av fagfolk. Når tilhengeren er montert på hengerfestet, må lasten sikres godt for å unngå at den flytter på seg under transport. Bruk stropper, tau og andre festemidler for å holde lasten på plass. Husk å stramme festemidlene godt og sjekk dem regelmessig underveis, spesielt på lengre turer.

5. Forbered deg på endret kjøreatferd

Kjøring med tilhenger krever en annen tilnærming enn vanlig kjøring. Tilhengeren øker kjøretøyets lengde og vekt, noe som påvirker akselerasjon, bremsing og svinging. Øv deg på å kjøre med tilhenger på et rolig område før du legger ut på en lengre tur, og vær spesielt oppmerksom i trafikkerte områder.

6. Juster speilene

Sikt er viktig når du kjører med tilhenger. Sørg for at du justerer sidespeilene slik at du har god oversikt over tilhengeren og trafikken bak deg. Det kan være nødvendig å bruke ekstra speilforlengelser for å få full sikt rundt tilhengeren.

7. Ta hensyn til værforholdene

Dårlige værforhold som regn, snø eller sterk vind kan gjøre det mer utfordrende å kjøre med tilhenger. Vær ekstra forsiktig og tilpass farten etter forholdene. Husk at det tar lengre tid å stoppe når veien er glatt, og at sterke vindkast kan påvirke tilhengerens stabilitet.

8. Planlegg ruten

Planlegg kjøreruten din på forhånd, spesielt hvis du skal kjøre gjennom byer eller områder med trange veier. Unngå ruter med bratte bakker eller skarpe svinger.

9. Kjenn til trafikkreglene

Det er viktig å være oppdatert på trafikkreglene som gjelder for kjøring med tilhenger. For eksempel er det restriksjoner på hvor fort du kan kjøre med tilhenger. 

10. Ha nødvendig utstyr

Ha alltid med deg nødvendig utstyr som jekk, reservehjul, varseltrekant og førstehjelpsutstyr. Dette kan være uvurderlig hvis du skulle oppleve problemer underveis.

Å kjøre med tilhenger krever forberedelse og full oppmerksomhet. Ved å følge disse rådene, kan du sikre en trygg og problemfri reise.