Ikke noe avgiftssjokk i 2019

— Det er riktig at Regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler til 2020, forteller finansminister og FrP-leder Siv Jensen til VG. Det betyr at det fryktede avgiftssjokket for biler med forbrenningsmotor, ikke blir noe av likevel. Inntil videre.

Dette er altså den siste utviklingen for WLTP-målemetodens inntog i Norge. Dette er den nye testprosedyren som skal sørge for mer realistiske utslipps-, forbruks-, og rekkeviddetall i nye biler. Målemetoden som brukes idag (NEDC) er som kjent ganske upresis, og resultatene gir sjelden et godt bilde på hva nye biler faktisk slipper ut, eller hvor mye drivstoff de bruker. Dette med utslippstall har vist seg å få stor betydning for det norske markedet.

Norge er et av de mest kostbare land i verden å kjøpe en ny bil i, og avgiftene bestemmes i stor grad av bilens oppgitte CO2-utslipp. Når en ny og mer realistisk målemetode da skal innføres, gir dette store utslag i beregningen av disse avgiftene. I praksis vil de fleste nybiler bli mange titusener dyrere, mens mer kostbare modeller får en sekssifret prisøkning, gitt at satsene i engangsavgiften holdes slik som de er idag.

Det ville vært urimelig å innføre en slik ordning, først og fremst fordi bilene som straffes slipper ut nøyaktig like mye som før. Avgiftssatsene er laget med utgangspunkt i den gamle målemetoden, og derfor må disse satsene også justeres, om den nye målemetoden skal brukes. Ellers snakker vi ikke lenger om en endring av målemetoden, men en massiv avgiftsøkning som ville rammet tusenvis av norske bilkjøpere.

Mobile er glad for at Regjeringen nå velger å utsette denne omleggingen, og ser fram til en mer forutsigbar og rettferdig innføring av de nye reglene i 2020.

  • Del denne artikkelen på:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Nyheten gjelder for følgende avdeling(er):