Nye regler og ordninger i 2018

I tiden fremover vil bilen, og dens rolle i manges hverdag, forandre seg mye. Teknologier som muliggjør full autonomi er rett rundt hjørnet, og luftforurensning i Oslo er fortsatt et viktig tema. Dette har naturligvis en stor innvirkning på hva slags holdninger politikerne får til bilen, og følgelig hvilke lover og regler som endres. Dette er ikke alltid like enkelt å følge med på, så her har vi satt sammen en liten oversikt over hva du som bileier kan vente deg av forandringer og lovendringer det neste året.

En endring som mange kanskje er klar over allerede, er den nye trafikkforsikringsavgiften. Den trer i kraft fra og med 1. januar 2018, og erstatter den gamle årsavgiften. Da kommer forsikringsselskapene til å kreve inn avgiften på vegne av myndighetene, sammen med den vanlige forsikringspremien. Fordeler med dette blir at avgiften vil beregnes fra dag til dag, og at det ved et eierskifte, ikke er tvil om hvilken part som skal betale for årsavgiften. En annen fordel blir at den nye avgiften vil være billigere å kreve inn, slik at en større del av pengene faktisk kommer frem dit det skal. Avgiftsnivået holdes på samme nivå som idag.

I tillegg til ny trafikkforsikringsavgift blir det gjort mange endringer i engangsavgiften, og beregningen av denne. I hovedsak går dette ut på å vri avgiften vekk fra bilens vekt, og heller mot bilens CO2-utslipp. I praksis vil dette kunne gjøre enkelte ladbare hybridbiler noe rimeligere, og mange med tradisjonell forbrenningsmotor noe dyrere. Legg merke til at disse endringene ikke vil ha altfor store utslag på prisen, vanligvis ikke mer enn en 5-10%.

Tilslutt var det dette med bomringer, piggdekkgebyr, lavutslippssoner, rushtidsavgifter og annen moro i og rundt Oslo. I 2018 begynner utbyggingen av den såkalte «Indre bomringen», der et utall små og store veier rundt Ring 2 vil bli utstyrt med automatiske bomstasjoner. Merk at du aldri vil bli belastet for mer enn én passering per time, selv om du passerer flere stasjoner. (Dagens bomring rundt Oslo idag vil ha sin egen timeregel) I tillegg vil alle stasjoner gjelde begge veier, samtidig som hver enkeltpassering vil koste halvparten. Vegvesenet regner med at disse tiltakene vil øke bominntektene med omlag 60%, penger som i sin helhet skal brukes på å forbedre kollektivtilbudet i byen. De begrunner tiltakene med et behov for å bedre luftkvaliteten i byen, og å gjøre bilkjøring mindre attraktivt.

Forøvrig stemmer ikke ryktene om at byrådet i Oslo ville forby all bruk av biler med forbrenningsmotor før 2025, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forteller i en pressemelding at «Byrådet ønsker ikke et forbud mot fossilbiler i Oslo», og «Med innføring av miljødifferansierte bomsatser og lavutslippssoner håper vi langt på vei å nå målsettingene innen 2024. Jeg ser det derfor som helt uaktuelt med forbud mot fossilbiler.»

Tekst: Tom-Erik L Monsrud, Foto: Creative Commons

  • Del denne artikkelen på:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Nyheten gjelder for følgende avdeling(er):