Som bileier, enten du har en personbil, varebil, lastebil eller campingbil, er det viktig å forstå begrepet nyttelast. 

Hva er nyttelast?

Nyttelast er definert som belastningen kjøretøyet kan bli belastet med etter at kjøretøyets egenvekt er trukket fra. Med andre ord så er det den maksimale vekten et kjøretøy kan ha i tillegg til sin egen vekt. Tillatt totalvekt (TT) er den maksimale vekten kjøretøyet kan veie når det er fullt lastet, inkludert alle passasjerer, bagasje, tilhenger, takboks og annet utstyr. Egenvekten er kjøretøyets vekt uten passasjerer eller last. 

Hvorfor er nyttelast viktig?

Å overskride kjøretøyets nyttelast kan føre til flere problemer, inkludert:

  • Sikkerhetsrisikoer: Overlastede kjøretøy er vanskeligere å kontrollere, spesielt ved bremsing og svinging. Dette øker risikoen for ulykker.
  • Skade på kjøretøyet: Ekstra vekt kan forårsake overdreven slitasje på blant annet dekk, bremser, understell og motor. 
  • Lovbrudd: Å kjøre med et overlastet kjøretøy kan resultere i bøter, brudd på garantivilkårene og også avkortning i forsikringen. 

Hvordan beregne nyttelast?

For å beregne nyttelasten for ditt kjøretøy, kan du følge disse trinnene:

  1. Finn tillatt totalvekt. Denne informasjonen finner du i kjøretøyets vognkort.  

  2. Finn egenvekten. Egenvekten er som nevnt det bilen veier uten last. Denne er også oppgitt i vognkortet. 

  3. Beregn nyttelasten. Bruk formelen nedenfor for å trekke egenvekten fra den tillatte totalvekten. Resultatet er den maksimale nyttelasten kjøretøyet kan bære.
     

Bilens vekt + sjåfør - maks tillatte totalvekt = nyttelast 
 

Praktisk eksempel

La oss si at du har en SUV med en tillatt totalvekt på 2 500 kilo og en egenvekt på 1 800 kilo. Dette betyr at SUV-en kan bære maksimalt 700 kilo i passasjerer, bagasje og annen last.

Vær obs på at elbiler ofte har lavere nyttelast 

Elbiler har ofte lavere nyttelast sammenlignet med tradisjonelle bensin- og dieselbiler. Dette skyldes i stor grad de tunge batteriene som kreves for å drive elbilen, noe som øker egenvekten og dermed reduserer den tilgjengelige kapasiteten for last. 

Andre hensyn

Når du beregner nyttelast, er det viktig å også vurdere fordelingen av vekten. Sørg for at lasten er jevnt fordelt for å opprettholde kjøretøyets balanse og kjøreegenskaper. Overvekt på én side eller for mye vekt bak i kjøretøyet kan negativt påvirke styring og bremsing. 

I tillegg, hvis du skal ha en tilhenger, må du også ta hensyn til tilhengerens vekt og lastekapasitet. Dette vil påvirke den totale belastningen på kjøretøyet.

Forståelsen av nyttelast og riktig beregning av denne er avgjørende for trygg bruk av kjøretøyet ditt. Det sikrer at du overholder lovkravene, beskytter kjøretøyet ditt mot skade, og, viktigst av alt, garanterer sikkerheten for deg og dine passasjerer.